9 december 2019

TRENDS: Beleggen in Duits vastgoed: een gründliche investering

Steeds meer Belgen ontdekken de uiterst aantrekkelijke rendabiliteit en stabiliteit van beleggen in Duits vastgoed. De voordelen overtroeven die van een belegging in eigen land dan ook vlotjes op verschillende domeinen. Luc Dewulf, Managing Partner bij Rendimmo, licht toe.


beleggen in Duitsland

Tekst: Sijmen Goossens; September 2019 NL.PLANET-BUSINESS.

De voorbije twee jaar stroomde al minstens tien miljoen euro uit Vlaanderen richting Duitse studio’s en appartementen. Dat cijfer blijft spectaculair stijgen en zal meer dan waarschijnlijk dit jaar nog verdubbelen. Uit één van onze marktanalyses blijkt dat vooral de regio’s Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts erg in trek zijn. Dat hoeft ook niet te verbazen wanneer je weet dat de huurmarkt in Duitsland ettelijke malen groter is dan in België en de regelgeving beleggers/eigenaren optimaal beschermt tegen wanbetalers en andere risico’s.”

Voorspelbaar en gunstig rendement, totale ontzorging

Als Belgische expert in Duits vastgoed, verkopen we bij Rendimmo steeds meer panden aan Vlaamse beleggers die een aankoop doen in volle eigendom. Het is dan ook een belegging die merkbaar én voorspelbaar rendeert - doorgaans minstens 5% netto gewaarborgd. De belegger wordt maximaal ontzorgd met een huurwaarborg, volledig beheer en onderhoud en huurinkomsten onafhankelijk van de bezettingsgraad. Dit rendement staat in schril contrast met de huidige ontwikkelingen bij de spaarboekjes in Vlaanderen/België, waarmee tegenwoordig slechts 0.15% wordt gehaald. Daar ligt volgens ons ook een belangrijk deel van de verklaring voor deze stijgende trend. Duits vastgoed draagt, geheel terecht overigens, ook het etiket van stabiliteit en betrouwbaarheid. Hierdoor is het een meer dan volwaardig alternatief voor andere traditionele beleggingen. Met name vijftigplussers worden erg gecharmeerd door de specifieke troeven van zo’n belegging: driekwart van de kopers is ouder dan vijftig jaar. Deze mensen hebben het spectaculair dalende rendement van spaarboekjes met lede ogen mogen aanzien en kiezen nu voor iets anders. Dan vormt zo’n optimaal beschermd en stabiel rendement een mooi ‘passief inkomen’.” 

"De zeer strenge risicobeperking in Duitsland schept, alvast voor verhuurders, een uiterst gunstig klimaat. " Luc Dewulf - Managing Partner Rendimmo

Fervente huurders

De groeiende Vlaamse interesse in de Duitse huurmarkt is verre van toevallig: het is namelijk een uiterst grote markt. Het groeiende aantal nieuwkomers speelt hierin zeker een rol. Maar liefst 54% van de Duitse bevolking huurt, wat hen de titel oplevert van grootste huurders in Europa. In de regio’s Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts ligt dat cijfer nog hoger: daar huurt ruim 60% van de bevolking. In België bereiken we slechts ongeveer 24%. Voeg bij deze enorme vraag de Duitse oerdegelijke regelgeving en een interessante ligging en je krijgt een zeer aanlokkelijke mix.”

Grote huurvraag, beperkt aanbod, hoge huurprijs 

“Vanaf het moment dat een huurwoning in Duitsland op de markt komt, dienen onmiddellijk minstens twintig gegadigden zich aan om te huren. De vraag overstijgt het aanbod, waardoor de prijs stijgt en verhuurders absolute zekerheid hebben omtrent het verhuurd krijgen van hun pand. Al vanaf 2011 stuwt het grote woningtekort de prijzen omhoog - ieder jaar minstens 3,5%.”

Bescheiden oppervlaktes, hoog rendement

 “In België zijn we gewend aan relatief grote woonoppervlaktes. Dat geldt echter niet voor de meeste andere landen en zeker niet voor Duitsland. Met een normaal gezin wonen op een appartement van zestig vierkante meter is geen uitzondering. De huurders behoren doorgaans ook niet tot de meest gegoede klasse, wat de voorkeuren op dat vlak ook beïnvloedt. Met een kleine eigendom ben je dus al verzekerd van zo’n stabiele, renderende belegging.” 

Grondige risicobeperking 

“Een andere belangrijke troef is de rigoureuze aanpak van wanbetalers. De maatregelen die in Duitsland worden gehanteerd, zijn uiterst streng. De Schufa, een databank die attesten uitschrijft voor huurders op basis van hun ‘burgerlijk gedrag’, ziet enorm streng toe op het nakomen van alle verplichtingen door huurders. Wie niet tijdig betaalt, komt meteen in het vizier als wanbetaler. Een woning huren wordt dan vrijwel onmogelijk. Dit werpt natuurlijk terechte vragen op over sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheden, maar het biedt wel een ongeziene zekerheid voor de verhuurders. De kans dat je met slechte betalers in aanraking komt wordt zo quasi onbestaande. Ook daar ligt er een groot verschil met Vlaanderen. De zeer strenge risicobeperking in Duitsland schept, alvast voor verhuurders, een uiterst gunstig beleggersklimaat.”

Een beschermend evenwicht

 “Als antwoord op de strenge, bijna asociaal ogende aanpak van wanbetalers, voorziet de Duitse overheid ook in beschermende systemen voor huurders. De Mietespiegel, bijvoorbeeld, bepaalt een maximum huurprijs, zodat speculatieve prijsstijgingen vermeden worden. Een groot deel van de Duitse huurders behoort tot de lagere middenklasse en wordt zo beschermd. Wanneer mensen hun huur niet kunnen betalen door ziekte of invaliditeit, is er bovendien een tussenkomst mogelijk van de overheid en dat komt ook de verhuurders ten goede. Dat soort maatregelen houdt de ethische balans in evenwicht.”

TRENDS: Beleggen in Duits vastgoed: een gründliche investering

Vaste en veilige investering in tijden van crisis

Het corona virus zorgt ook voor ongeziene economische rampen. De beurs crasht met -40% (Bel 20 -40% en de Eurostoxx -38% sinds hun top), bedrijven gaan over kop, ook de obligatoire markt ligt op rampkoers… Er is maar één zekerheid: mensen hebben een woning nodig, ook in tijden van Coronacrisis. Geef daarom de kans aan anderen om een veilige thuis te hebben in deze bizarre tijden en geniet daarbij zelf van 5 tot 6% huurrendement. Een echte win-winsituatie, toch?

19 maart 2020

Lees meer

Pourquoi le Belge se rue sur l’immobilier allemand

Artikel enkel beschikbaar in het frans - gepubliceerd door "La Dernière heure"

18 februari 2020

Lees meer

Niet dat ze er willen wonen, maar om de drie dagen koopt Belg een woning in Duitsland

Duitsland het nieuwe Spanje? Zo’n vaart loopt het nog niet. Maar de verkoop van Duitse immo aan Belgen versnelt wel. Dat stelt Luc Dewulf van Rendimmo, marktleider in Duitse immo, vast. Maar niet dat die Belgen daar gaan wonen. Hoe komt dat?

17 februari 2020

Lees meer

HLN - Dichtbij, domotica en Duitsland: dit zijn enkele van dé woontrends voor 2020

Elk nieuw jaar brengt nieuwe trends met zich mee. Vijf vastgoedexperts vertellen nu al waar we ons volgend jaar aan mogen verwachten in de woon- en vastgoedwereld.

17 december 2019

Lees meer

"van spaarboekje naar vastgoed, te laat of te moeilijk?"

De stap van spaarboekje naar vastgoed is misschien wel al enige tijd aan de gang, maar toch hebben de meeste spaarders die stap nog niet gezet. De bedragen die op spaarrekeningen geparkeerd staan, blijven zonder meer astronomisch.

9 oktober 2019

Lees meer

“Voor mij een appartement, bitte” Duits vastgoed

Nieuwe trend: Vlamingen kopen massaal vastgoed in Duitsland om te verhuren, dit jaar voor 20 miljoen euro. Ze gaan er niet zelf wonen, maar innen enkel de hoge huur. “Duits ‘betongoud’ heeft een rendement van 5 %. Dat is meer dan een spaarboekje.”

13 mei 2019

Lees meer

Hoe belastingaangifte doen van mijn verhuurd onroerend goed in Duitsland?

Wie geïnvesteerd heeft in Duits vastgoed, dient jaarlijks een belastingaangifte te doen in Duitsland. Duitsland is heffingsbevoegd. Omdat er eveneens een dubbelbelastingverdrag bestaat met België (wet 18/9/2003), zal u geen tweemaal over het inkomen uit hetzelfde onroerend goed getaxeerd worden.

Lees meer

De omgekeerde wereld: Duitse bank KfW gaat klanten geld toestoppen als ze een hypotheeklening afsluiten

Duitse privé-personen en kmo’s kunnen binnenkort profiteren van de negatieve rentetarieven. Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De staatsbank KfW wil vanaf volgend jaar leningen met negatieve rente verstrekken aan wie bouwt. Wie geld leent krijgt dan meer geld terug dan hij voor de lening betaalt.

Lees meer

Europese druk kan pad effenen voor lagere taks op buitenlands vastgoed

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft.

Lees meer

Is Belgisch vastgoed overgewaardeerd?

Standard & Poor’s, de OESO, het IMF, de Nationale Bank… Elk jaar publiceren die instellingen rapporten waaruit blijkt dat de vastgoedprijzen in België overgewaardeerd zijn. Is dat zo?

25 oktober 2019

Lees meer

Successieplanning: De techniek van de gesplitste aankoop van een onroerend goed

Investeerders vragen zich soms af wat nu de meest interessante operatie is in het kader van hun successieplanning? Eerst zelf een onroerend pand aankopen en dan deze later schenken aan kinderen of aanverwanten, of eerst een schenking doen van liquide middelen aan hun kinderen en nadien een gesplitste aankoop van het onroerend goed doen in naakte eigendom ( de kinderen) en in vruchtgebruik ( de ouders)

19 juli 2019

Lees meer

“Betaalbaar vastgoed met hoog rendement én huurgarantie”

Wist u dat Duits vastgoed ongekende mogelijkheden biedt voor een gewaarborgd rendement van 5% netto? Soms liggen opportuniteiten in vastgoed voor het grijpen, alleen is niet iedereen ervan op de hoogte. Onafhankelijke vastgoedcoach Rendimmo neemt u graag mee voor een bezoek aan Duitsland en ontzorgt zijn investeerders compleet.

8 april 2019

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x