Hoe belastingaangifte doen van mijn verhuurd onroerend goed in Duitsland?

Wie geïnvesteerd heeft in Duits vastgoed, dient jaarlijks een belastingaangifte te doen in Duitsland. Duitsland is heffingsbevoegd. Omdat er eveneens een dubbelbelastingverdrag bestaat met België (wet 18/9/2003), zal u geen tweemaal over het inkomen uit hetzelfde onroerend goed getaxeerd worden. Er is echter wel een aangifteplicht van uw huurinkomsten in België. We hebben deze aangifte beschreven in een vorig artikel.

belastingaangifte Duitsland

Het Duits fiscaal recht omtrent inkomsten uit uw onroerend goed investering, kort samengevat.

Indien je niet in Duitsland woont, zal je in Duitsland beschouwd worden als niet-inwoner. Duitsland zal je niet belasten op je wereldwijd inkomen, maar enkel op de inkomsten uit je vastgoed.

In Duitsland kent men geen kadastraal inkomen als belastbare basis. Het zijn de reële bruto huurinkomsten verminderd met een reeks onkosten die als belastbare grondslag gelden in de personenbelasting.

Onder diverse aftrekbare onkosten mag men verstaan:

  • afschrijving van 1.6%/jaar ( = 2% per jaar gedurende 50 jaar; de grond is echter niet afschrijfbaar en vertegenwoordigt ongeveer 20%);
  • aantoonbare onderhoudskosten. In het concept Rendimmo zijn deze er in eerste instantie niet omdat alle onderhoudskosten ten laste zijn van de beheerder;
  • administratieve kosten zoals de boekhouder en advocaat;
  • ook de bancaire intresten betaald voor het geleende bedrag bij zowel een binnenlandse als buitenlandse bank;
  • ook de aankoopkosten ter verwerving van het onroerend goed zullen afgeschreven kunnen worden over een periode van 50 jaar. Het betreft specifiek de ‘Grunderwerbsteuer ‘ of overdrachtsbelasting ( deze is afhankelijk van de deelstaat waarin uw pand zich bevindt: NRW = 6,5% en Rijnland-Pfalz = 5%), het ereloon en kosten van de notaris en alle kosten m.b.t. inschrijving in het Grundbuch (Duits kadaster)

Wat de belasting op de meerwaarde betreft, is op basis van het dubbel belastingverdrag ook Duitsland heffingsbevoegd. Het Duitse fiscaal recht is van toepassing.

Indien een particulier zijn opbrengstwoning binnen een periode van 10 jaar verkoopt, dan is de gerealiseerde meerwaarde belast en wordt deze bij de andere huurinkomsten van dit aanslagjaar bijgeteld. De belastbare basis is het verschil tussen verkoop- en aankoopprijs. De aankoopkosten en de kosten van verkoop mogen in mindering gebracht worden en drukken zo de belastbare basis.

Huurinkomsten en meerwaarde gerealiseerd binnen de eerste 10 jaar, worden belast aan de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting. Na 10 jaar geldt er een vrijstelling op de gerealiseerde meerwaarde. Dit geldt uitsluitend voor particulieren.

Wat de belastingschijven betreft, bestaat er momenteel nog een discriminatie jegens een niet-resident. Deze kan niet genieten van de belastingvrije schijf tot 9.168€ (AJ 2019). Het minimaal belastingtarief is 14% en verder progressief opklimmend. Bovenop deze verschuldigde som moet er een solidariteitsbijdrage van 5.5% op dit bedrag betaald worden.

Het is ook perfect mogelijk het investeringsvastgoed aan te kopen via een Belgische of Duitse vennootschap. De belastingschijf (AJ 2019) is 15.8% vermeerderd met de solidariteitsbijdrage. Zoals de particulier kan ook de vennootschap diverse kosten zoals hierboven besproken in rekening brengen. De betaling van de vennootschapsbelasting in Duitsland  is bevrijdend t.o.v. de Belgische fiscus. Men kent geen progressievoorbehoud zoals bij de particulieren.

De meerwaarde bij verkoop is dan weer steeds belastbaar. Deze zal gelijk zijn aan het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van het onroerend goed.

Opgelet, actief verhandelen in vastgoed brengt een extra speculatietaks met zich mee van 19%. De investeerder via een vennootschap houdt zich dan ook best aan een ‘buy and hold’ strategie.

Hoe belastingaangifte doen van mijn verhuurd onroerend goed in Duitsland?

Vaste en veilige investering in tijden van crisis

Het corona virus zorgt ook voor ongeziene economische rampen. De beurs crasht met -40% (Bel 20 -40% en de Eurostoxx -38% sinds hun top), bedrijven gaan over kop, ook de obligatoire markt ligt op rampkoers… Er is maar één zekerheid: mensen hebben een woning nodig, ook in tijden van Coronacrisis. Geef daarom de kans aan anderen om een veilige thuis te hebben in deze bizarre tijden en geniet daarbij zelf van 5 tot 6% huurrendement. Een echte win-winsituatie, toch?

19 maart 2020

Lees meer

Pourquoi le Belge se rue sur l’immobilier allemand

Artikel enkel beschikbaar in het frans - gepubliceerd door "La Dernière heure"

18 februari 2020

Lees meer

Niet dat ze er willen wonen, maar om de drie dagen koopt Belg een woning in Duitsland

Duitsland het nieuwe Spanje? Zo’n vaart loopt het nog niet. Maar de verkoop van Duitse immo aan Belgen versnelt wel. Dat stelt Luc Dewulf van Rendimmo, marktleider in Duitse immo, vast. Maar niet dat die Belgen daar gaan wonen. Hoe komt dat?

17 februari 2020

Lees meer

HLN - Dichtbij, domotica en Duitsland: dit zijn enkele van dé woontrends voor 2020

Elk nieuw jaar brengt nieuwe trends met zich mee. Vijf vastgoedexperts vertellen nu al waar we ons volgend jaar aan mogen verwachten in de woon- en vastgoedwereld.

17 december 2019

Lees meer

TRENDS: Beleggen in Duits vastgoed: een gründliche investering

Steeds meer Belgen ontdekken de uiterst aantrekkelijke rendabiliteit en stabiliteit van een investering in Duits vastgoed. De voordelen overtroeven die van een investering in eigen land dan ook vlotjes op verschillende domeinen. Luc Dewulf, Managing Partner bij Rendimmo, licht toe.

9 december 2019

Lees meer

"van spaarboekje naar vastgoed, te laat of te moeilijk?"

De stap van spaarboekje naar vastgoed is misschien wel al enige tijd aan de gang, maar toch hebben de meeste spaarders die stap nog niet gezet. De bedragen die op spaarrekeningen geparkeerd staan, blijven zonder meer astronomisch.

9 oktober 2019

Lees meer

“Voor mij een appartement, bitte” Duits vastgoed

Nieuwe trend: Vlamingen kopen massaal vastgoed in Duitsland om te verhuren, dit jaar voor 20 miljoen euro. Ze gaan er niet zelf wonen, maar innen enkel de hoge huur. “Duits ‘betongoud’ heeft een rendement van 5 %. Dat is meer dan een spaarboekje.”

13 mei 2019

Lees meer

De omgekeerde wereld: Duitse bank KfW gaat klanten geld toestoppen als ze een hypotheeklening afsluiten

Duitse privé-personen en kmo’s kunnen binnenkort profiteren van de negatieve rentetarieven. Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. De staatsbank KfW wil vanaf volgend jaar leningen met negatieve rente verstrekken aan wie bouwt. Wie geld leent krijgt dan meer geld terug dan hij voor de lening betaalt.

Lees meer

Europese druk kan pad effenen voor lagere taks op buitenlands vastgoed

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft.

Lees meer

Is Belgisch vastgoed overgewaardeerd?

Standard & Poor’s, de OESO, het IMF, de Nationale Bank… Elk jaar publiceren die instellingen rapporten waaruit blijkt dat de vastgoedprijzen in België overgewaardeerd zijn. Is dat zo?

25 oktober 2019

Lees meer

Successieplanning: De techniek van de gesplitste aankoop van een onroerend goed

Investeerders vragen zich soms af wat nu de meest interessante operatie is in het kader van hun successieplanning? Eerst zelf een onroerend pand aankopen en dan deze later schenken aan kinderen of aanverwanten, of eerst een schenking doen van liquide middelen aan hun kinderen en nadien een gesplitste aankoop van het onroerend goed doen in naakte eigendom ( de kinderen) en in vruchtgebruik ( de ouders)

19 juli 2019

Lees meer

“Betaalbaar vastgoed met hoog rendement én huurgarantie”

Wist u dat Duits vastgoed ongekende mogelijkheden biedt voor een gewaarborgd rendement van 5% netto? Soms liggen opportuniteiten in vastgoed voor het grijpen, alleen is niet iedereen ervan op de hoogte. Onafhankelijke vastgoedcoach Rendimmo neemt u graag mee voor een bezoek aan Duitsland en ontzorgt zijn investeerders compleet.

8 april 2019

Lees meer
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x