Aankoopkosten vastgoed in Duitsland via Rendimmo

Aankoopkosten vastgoed in Duitsland via Rendimmo

Wanneer men vastgoed wil aankopen zijn eenmalig aankoopkosten en vaste kosten verbonden aan het eigenaarschap van toepassing.

De aankoopkosten zijn de volgende:

  • Selectie- en aankoopkosten: 1,7%
  • Makelaarsvergoeding: 3%
  • Notaris- en kadastrale kosten: +/- 1,2%
  • Technische onderzoekskosten: 0,5%
  • Taxatiekosten: 0,3%
  • Financieringskosten: 0,2%

 

Wanneer u via de geprivilegieerde contacten van Rendimmo uw onroerend goed in Duitsland gaat verwerven, zijn enkel de vetgedrukte kosten van toepassing.

De volledige afhandeling van de aankooptransactie in Duitsland vraagt een 2 à 3 maanden tijd. In tegenstelling tot wat in België de gewoonte is, wordt er geen voorlopig koopcontract (compromis) opgemaakt, maar maakt men gebruik van een eenvoudig reserveringsdocument.

De notariële akte wordt opgemaakt in 2 delen. Het eerste deel omvat de aankoopovereenkomst, in het tweede deel worden de voorwaarden van de huurovereenkomst met het Verwaltungsbedrijf vastgelegd voor een periode van 4 jaar. Het verlijden van de akte bij de notaris gebeurt in het Duits en in de taal van de koper.

Na de akte wordt u door de notaris uitgenodigd om de totale koopsom, inclusief de overdrachtsbelasting van 6,5% (specifiek tarief in Noordrijn-Westfalen) en de provisie voor notariële- en administratieve kosten te betalen naar zijn derdenrekening. Na afwikkeling van alle formaliteiten zal de notaris het eventuele positieve saldo terugstorten naar de aankoper.

Na betaling laat de notaris de akte in het kadaster (Grundbuch) opnemen. De koper krijgt hiervan een uittreksel.