Wat betreft de belastingaangifte in België van uw buitenlands verhuurd vastgoed

Wat betreft de belastingaangifte in België van uw buitenlands verhuurd vastgoed

Niettegenstaande de Belgische eigenaar belastingen betaalt in het buitenland na aangifte in de personenbelasting aldaar, is hij tevens wettelijk verplicht zijn buitenlands onroerende inkomsten aan te geven. Omwille van het dubbel belastingverdrag met Duitsland, Frankrijk of U.K., geniet hij van belastingvrijstelling in België, maar zal dit het belastingniveau van zijn ander wereldwijd inkomen mogelijks beïnvloeden. Wij geven u graag volgende informatie omtrent deze aangifte:

1. Bepaal de bruto huur verkregen vanuit het buitenland ( in casu in 2018).

2. Alle betaalde belastingen omtrent huurinkomsten in het buitenland mogen hiervan worden afgetrokken. In ons geval is er enkel de inkomstenbelasting, van het jaar voordien dus, die we in Duitsland betaald hebben aangezien andere belastingen (vb. grondbelasting, huisvuilbelasting, …) door SAAD worden geregeld. Dus op huurinkomsten 2018, de belastingen 2017 in mindering brengen.

cfr.: – Artikel 1: tweede verblijf verhuren in het buitenland

cfr.: Artikel 2: Belasting op buitenlands huurinkomsten

cfr.: Artikel 3: verhuurt u in het buitenland? Let op de aangifte

3. Op belastingbrief invullen naast titel III code n° 1130 / 2130

4. De Belgische belastingdiensten zullen hier een mindering op aanbrengen van 40% (forfaitair voor onkosten, onderhoud, ….)

5. Cazimir advocaten:

Artikel 1: Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

artikel 2: hoe huurinkomsten aangeven tweede verblijf

Artikel 3: Buitenlands vastgoed opnieuw minder belast?

Deze artikels beschrijven de mogelijkheid om slechts 22,5% van het reële huurinkomen aan te geven en steunen hiervoor op een arrest van het Hof van Beroep van Luik. …

Blijft alleen nog de intresten voor diegene die een lening hebben aangegaan… Artikel 1: Fiscaal voordeel lening tweede verblijf (en het maakt niet uit of het krediet bij een buitenlandse of binnenlandse bank is aangegaan!):