Private onroerende leasing, nieuw voor u?

Private onroerende leasing, nieuw voor u?

Sedert de laatste decennia is de vastgoedfinancieringstechniek door middel van een onroerende leasing stevig ingeburgerd geraakt. Elke grootbank heeft zo haar eigen leasingpoot opgezet maar u kan ook als privé persoon een onroerende leasing opzetten met bijvoorbeeld uw vennootschap.

Vanuit economisch standpunt gezien is onroerende leasing een financieringstechniek om een onroerend goed te verwerven, waarbij de initiële investeerder (leasinggever) in staat wordt gesteld om het geïnvesteerd vermogen in maandelijkse schijven aan te rekenen aan de leasingnemer, vermeerderd met een intrest.

Het klassieke traject bij onroerende leasing is een systeem waarbij de leasinggever het onroerend goed in volle eigendom verwerft en/of reeds bezit en het dan over een periode van minstens 15 jaar least aan de leasingnemer. Na het verlijden van de onroerende leasingakte voor notaris is de juridische eigenaar van het onroerend goed nog steeds de leasinggever en de economische eigenaar de leasingnemer.

Op het einde van de onroerende leasingovereenkomst kan de leasingnemer het onroerend goed in volle eigendom verwerven bij het lichten van de koopoptie (voorwaarden hiertoe zijn vermeld in de leasingovereenkomst). Indien de leasingnemer de koopoptie niet licht dan blijft het onroerend goed eigendom van de leasinggever.

Aangezien de leasinggever (privé eigenaar van het onroerend goed) het geïnvesteerd kapitaal verplicht dient weder samen te stellen (art. 10§2 WIB), komt dit deel van de maandelijkse leasingvergoedingen belastingvrij binnen bij de leasinggever. Het geïnvesteerd kapitaal omvat de marktwaarde van het onroerend goed, vermeerderd met de intresten betaald op de financiering ter verwerving, vermeerderd met BTW, registratierechten, hypotheekrechten en notariskosten. Al deze componenten worden aan de leasingnemer aangerekend in het kapitaalgedeelte van de leasingbedragen.

Bovenop het kapitaalgedeelte van de leasing rekent de leasinggever een intrest aan, welke onderhevig is aan een taxatie van 30% in de PB (art. 19§1, 2de WIB).

Via deze financieringstechniek kan een onroerend goed vanuit de privé worden aangerekend aan de vennootschap, waarbij de leasingkosten fiscaal aftrekbaar zijn en het grootste gedeelte van de leasinginkomsten bij de leasinggever niet belast worden.

Indien gewenst komen wij ook vrijblijvend bij u langs om deze problematiek met u te bespreken. U kan ons contacteren op: gunter.vanhasbroeck@x-imus.be of neem contact op met Rendimmo via info@rendimmo.be.

 

 

Gunter Vanhasbroeck

Zaakvoerder X-imus bvba