Investeren in het Verenigd Koninkrijk via Rendimmo

Investeren in het Verenigd Koninkrijk via Rendimmo

Vastgoedinvesteerders beseffen stilaan dat er geen toprendementen meer te zoeken vallen in België. Ver moet je eigenlijk niet zoeken om goede en betere rendementen te behalen dan in België. Over het kanaal vind je nu meer dan ooit één van de hoogste huurrendementen in investeringsvastgoed.

Na meer dan 30 jaar van een positief evoluerende vastgoedprijzenmarkt zonder bubbel, is het vet van de soep. De aankoopprijzen zijn overwegend buitensporig geworden, de netto huurrendementen zijn bijzonder laag, de aankoop- en notariskosten swingen de pan uit en we zitten nog steeds opgescheept met een verouderde Napoleontische fiscaliteit op vastgoed die vroeg of laat toch zal veranderen.

Overigens kunnen de eigenaars het vaak bedenkelijk gedrag van hun huurders niet langer gedogen of hebben ze zelf geen tijd of interesse om steeds de klusjesman van dienst te zijn zoals dit vaak noodzakelijk is voor het onderhoud van het vastgoed. In het Verenigd Koninkrijk vinden we daarentegen promotoren die zeer gespecialiseerd zijn in een welbepaalde vastgoedsector, zoals ‘care homes’ of studentenflats en die zich daarenboven volledig bekommeren om de uitbating ervan.

 

Een zorgenvrij beheer!

Zoals bij ons, is de veroudering van de bevolking er volop aan de gang. Enkele cijfers : in 2050 verwacht men dat 1 op 4 mensen ouder is dan 65, dus meer dan 10 miljoen Britse ‘babyboomers’ van weleer die op pensioen zullen zijn. Men voorziet een verdubbeling van dementiepatiënten t.o.v. vandaag. Anderzijds participeert deze vergrijzende bevolking ook voor meer dan 300 miljard Pond in de Britse economie.

De nood aan serviceflats en zorgcentra voor senioren is hoog.

Omdat de publieke of traditionele sector hier in gebreke blijft, veelal wegens te weinig financiële middelen, is de ontplooiing van de private residentiële zorgcentra met oog voor kwaliteit van de zorg er volop aan de gang. De privésector kan deze bemiddelde senioren een veel hogere standaard van service bieden want zij heeft gemakkelijker toegang tot de geldmarkt. Vaak verouderde of bouwvallige gebouwen worden opgekocht en gerenoveerd. Dit gaat immers veel sneller en is goedkoper dan nieuwbouw.

The Care Home Group, dochteronderneming van Corporate Land Solutions Ltd, werd opgericht in 2015 door Sean Murray, die tevens CEO en 100% aandeelhouder is. Deze heeft zich omringd met een senior manager team van specialisten in de zorgsector. Hun missie is er exclusief op gericht om bestaande, vaak verouderde maar stijlvolle gebouwen en hotels aan te kopen en te renoveren tot vijf- sterren luxe serviceflats en zorghotels. Naast Carlauren Developments ( de projectontwikkelaar), is er een andere dochtervennootschap die zich toelegt op de uitbating hiervan, Caring Communities Ltd. Haar huidige portefeuille telt 14 projecten, waarvan 12 reeds in activiteit zijn. Er worden zeer geregeld nieuwe projecten voorgesteld aan potentiële investeerders.

 

Een toprendement : 10% / jaar !

Na een aankoopakte te hebben ondertekend bij een advocaat, wordt de investeerder ‘Leaseholder’ van het gebouw. Deze zeer gangbare vorm van eigendomsrecht, waarbij de verwerver van een kamer of flat, geen eigenaar is van de grond of van de gemeenschappelijke delen, is zeer populair in het Verenigd Koninkrijk en is vergelijkbaar met ons erfpacht, maar duurt langer, in casu 125 jaar. Anderzijds wordt de ‘Leaseholder’ beschermd omdat er een ‘put-optie’ tot wederverkoop in de aankoopakte staat ingeschreven. Indien de investeerder deze optie na enkele jaren licht, dan heeft de verkoper de verplichting om deze kamer of flat terug in te kopen aan een vooraf ( bij aankoop) bepaalde prijs. Na 5 jaar is dit aan 110% van de verkoopprijs, na 8 jaar 115% en na 10 jaar 125%. Als ‘Leaseholder’ betaal je ook niet mee in de kosten voor onderhoud of herstel van het gebouw.

De Carlauren group heeft voor haar investeerders verschillende formules uitgewerkt, maar deze van ‘FULL MANAGED’, ‘algeheel beheerd vastgoed’, hebben we er voor onze klanten als de meest interessante uitgekozen :

Een 10% huurrendement op jaarbasis is contractueel vastgelegd voor een onbepaalde periode, en dit onafhankelijk van de bezettingsgraad.

‘Full managed ‘betekent ook dat alle kosten en lasten op juridisch, administratief en onderhoudstechnisch gebied inbegrepen zijn.

Bij de aankoop is er enkel het honorarium voor de advocaat, nl. 1500 £. Verschuldigd.

Jaarlijks moet Je ook rekening houden met een kost van 250 £ voor een boekhouder die de belastingaangifte in het V.K. voor de Belgische investeerder doet.

Zeer gunstige fiscaliteit!

Er zijn geen belastingen te betalen tot een schijf van 11.850 £ per belastingplichtige, nadien is de basisvoet 20 % tot een inkomen van 46.350 £ per jaar. Een koppel kan met andere woorden volledig belastingvrij 23.700 £ aan huurinkomen verwerven.

Dankzij het dubbel belastingverdrag (24 juni 2009) ter vermijding van een dubbele taxatie, is de Belgische investeerder vrijgesteld met progressievoorbehoud, d.w.z. dat zijn aangifte in België uitsluitend dient ter bepaling van het marginale tarief. Hier is een evolutie in de rechtspraak vast te stellen en wetgevend vernieuwend werk dringt zich op. Deze gaat uitsluitend in de positieve richting gaan voor de investeerder in buitenlands vastgoed.

Een vennootschap kan eveneens investeren en zij zal een aangifte in Engeland dienen te doen als ware zij een Engelse vennootschap. De vennootschapsbelasting op de winst bedraagt er 19% en deze zal dalen naar 17% in de volgende jaren (2020).

De gerealiseerde meerwaarde bij een eventuele exit door gebruik te maken van de put-optie, valt onder het hierboven aangegeven regime : een onbelaste schijf van 11.770 £, nadien 18%.

De rentabiliteit wordt dus bijzonder aantrekkelijk voor een investeerder die een wederverkoop doet na 5 jaar : 11,00 % per jaar

Waar vind je dit nog?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met ons via info@rendimmo.be of ga naar onze contactpagina.

RENDIMMO VOND VOOR U IN U.K. DE HOOGSTE NETTO RENDEMENTEN !!!