Hoge woningnood in Duitsland

Hoge woningnood in Duitsland

Woningnood in Duitsland?

Voor mensen met een modaal inkomen wordt wonen in de metropolen en grootsteden in Duitsland financieel onhaalbaar. De grootsteden hebben als eerste een sterke stijging gekend van de verkoopprijzen van woningen. Met huren die tot 10% per jaar stijgen zoals bijvoorbeeld in Stuttgart, is het voor vele huurders eveneens een onhaalbare zaak geworden zich te vestigen in deze steden. Uit onderzoek is gebleken dat, voor netto-inkomens onder 2500 euro per maand, het erg moeilijk tot onmogelijk is om een betaalbare woonst te vinden in de grootsteden. In Noordrijn-Westfalen (NRW) alleen al is er een jaarlijks tekort van 40.000 woningen ten opzichte van de vraag. Ten gevolge van deze evolutie wijken steeds meer jonge gezinnen, alleenverdieners, maar ook de middenklasse uit naar wat met noemt “B & C-steden”. Dit zijn de steden die rondom de metropolen of grootsteden liggen. Dit is een logisch gevolg, maar eveneens een opportuniteit voor wie in vastgoed in deze steden wil investeren.

 

Hoeveel kost het om te wonen in Noordrijn-Westfalen?

Gezien een grote vraag naar betaalbare woningen, is er een schrijnend woningtekort. Dit heeft de voorbije jaren gezorgd voor een sterke stijging van de woningprijzen. Verwacht wordt dat deze trend zich de komende jaren verderzet. Het voorbije jaar stegen in Noordrijn-Westfalen de prijzen voor woningen met ongeveer 5%. De huurprijzen zijn gestegen met 2,1%. Huishoudens in Noordrijn-Westfalen spenderen gemiddeld 18% van hun inkomen aan het huren van een woning. Een eigendomsappartement aankopen kostte in 2015 gemiddeld 1583 euro per vierkante meter.
De sterke stijging van de bouwgrondprijzen en de hoge kost vanwege de strenge nieuwe energievereisten, maken nieuwbouw in vergelijking met renovatie van bestaande panden erg duur. Dit reflecteert in prijzen van meer dan 2500 euro per vierkante meter voor de aankoop van nieuwbouw en huurprijzen van meer dan 10 euro per vierkante meter. Dit is te duur voor het gros van de Duitsers en dus moet het bestaande vastgoed deze mensen een oplossing bieden.

Als men weet dat er daarenboven een tekort aan woningen is, dan is de conclusie snel gemaakt: renovatievastgoed is naar verhuurzekerheid en winstpotentieel op termijn een interessante niche.

Maak een afspraak met een Rendimmo adviseur.