Hoe evalueren wij onze projecten in Frankrijk

Hoe evalueren wij onze projecten in Frankrijk

Hoe evalueren wij het vastgoed dat we voorstellen? Volgens deze methode beantwoorden de scores aan een combinatie van ratio’s. We proberen hier een synthetische indicator samen te stellen die ons toelaat informatie te verkrijgen over de kwetsbaarheidsgraad van een investering, rekening houdend met de karakteristieken van het vastgoed en de verhuring, met elk zijn eigen programma. De scoring bestaat uit twee aparte en complementaire delen, de patrimoniale score en de exploitatiescore.

 

Een scoring van het vastgoed

De bepaling van een coherente aankoopwaarde is een onmisbare voorwaarde voor het succes van de hele investering. Hiervoor worden 3 componenten geanalyseerd:

 

Aankoopwaarde

 • Vergelijking op het niveau van de prijs van een goed met vergelijkbare goederen op de nieuwbouwmarkt en de bestaande vastgoedmarkt
 • Analyse met betrekking tot het type van het actief (weinig of veel toegewijde ondersteuning)

 

Vastgoedkarakteristieken

 • De grondbelasting
 • De duurzaamheid en de architecturale kwaliteit
 • De voorzieningen in het interieur
 • De gemeenschappelijke uitrustingen en de diensten
 • De energiewaarde

 

Markt en omgeving

 • De ontwikkelingsprojecten
 • De lokale dynamiek
 • De toegankelijkheid

 

De exploitatiescore

Voor een beheerd vastgoedprogramma, laat de exploitatiescore toe de veiligheid van een investering te evalueren met als belangrijkste punt de financiële gezondheid van de exploitant.De scoring kan licht verschillend zijn voor klassiek bestaand vastgoed. In de analyse houden we rekening met:

Financiële gezondheid

 • Omzet
 • Financiële opbrengsten
 • De huurinkomsten die de duurzaamheid van de uitbating kunnen waarborgen
 • Bezettingsgraad

 

Algemene karakteristieken

 • Know-how en ervaring van de beheerder
 • Parken in beheer

 

Geschiktheid van het vastgoed

 • Kader/omgeving
 • Indeling en oppervlakte van de logementen
 • Aangeboden diensten
 • Nabijheid van diensten en vrijetijdsactiviteiten