Groepsverzekering levert mooie voordelen: de Belgische wetgever moedigt sterk aankoop van onroerend goed aan in de E.E.R. aan

Groepsverzekering levert mooie voordelen: de Belgische wetgever moedigt sterk aankoop van onroerend goed aan in de E.E.R. aan

Financiering van uw vastgoed via uw groepsverzekering of IPT, kan mooie voordelen opleveren.

Door de lage rentestand hebben de I.P.T.-verzekeringen het laatste decennium in de ogen van vele zelfstandigen aan aantrekkelijkheid verloren, niettegenstaande de blijvende fiscale optimalisatiemogelijkheid ervan.

Geniet daarom van een opportuniteit waaraan weinig of niet gedacht wordt: gebruik uw I.P.T.-verzekering individuele pensioentoezegging, beter bekend als groepsverzekering, om een (opbrengst)vastgoed in uw privévermogen te financieren. Zoals het aankopen, bouwen of verbouwen van een woning of grond.

Artikel 59 §6 WIB’92 voorziet dat een bedrijfsleider en elke verzekerde in een groepsverzekering binnen bepaalde grenzen een voorschot kan opnemen uit zijn I.P.T.-verzekering ter financiering van onroerend goed gelegen binnen E.E.R. Naargelang de verzekeringspolis, is dit voorschot 60 – 70% van de reeds opgebouwde pensioenreserve. Met deze techniek sluit men dus geen lening af bij een financiële instelling. Het voorschot zelf is het krediet en de kredietverstrekker is de verzekeringsmaatschappij zelf.

Wie over een oudere polis beschikt met betere rentegarantie of nog maar aan het begin van zijn/haar loopbaan staat, kan een hefboom geven aan het rendement in zijn privé-beleggingsportefeuille door voor de aankoop van een investeringsvastgoed, de I.P.T-verzekering in pand te geven bij een bank.

Het is dus meer dan ooit aantrekkelijk geworden de reserve binnen het pensioencontract te verhogen door b.v. net voor de opname van het voorschot een backservice te storten. Op voorwaarde dat er nog ruimte is binnen de zogenaamde 80% regel en als er binnen de vennootschap hiervoor voldoende liquide middelen bestaan.

Het voorgeschoten kapitaal zal in principe worden verrekend met het pensioenkapitaal dat de verzekeraar zal uitkeren op de vervaldag van de polis, meestal wanneer de verzekerde zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Deze operatie verhoogt de financiële slagkracht van uw klant en leidt tevens tot fiscale optimalisatie van zijn privépatrimonium als hij kiest voor dit interessant en hoogwaardig investeringsvastgoed.

Rendimmo beschikt over een aantrekkelijk aanbod aan investeringspanden en -gronden in binnen- en buitenland.
Bekijk ons aanbod.