114 miljoen buitenlandse toeristen per jaar

114 miljoen buitenlandse toeristen per jaar

Frankrijk: wereld wijd op de eerste plaats m.b.t. aantal toeristen per jaar

Frankrijk staat wereldwijd op de eerste plaats m.b.t. het aantal toeristen en op de derde plaats m.b.t. de inkomsten. Het belang van deze markt groeit voortdurend: het OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) voorziet meer dan 114 miljoen buitenlandse toeristen per jaar in Frankrijk tegen 2020. Deze duidelijke tendens heeft een zeer belangrijke invloed op de Franse economie: de toeristische sector vertegenwoordigt meer dan 7,43% van het BNP, terwijl er meer dan 270 000 ondernemingen en meer dan 2 miljoen werknemers in deze sector actief zijn.

De vooruitzichten i.v.m. de ontwikkeling van de Franse toeristische sector en haar belang voor het economische- en sociale leven van het land verzekeren de continuïteit op lange termijn van de sector van het vakantievastgoed.

 

Een sector onderworpen aan de socio-economische evolutie

De socio-economische evolutie van de laatste jaren ( de vergrijzing van de bevolking, de 35-urenweek, de opkomst van low-cost-maatschappijen) hebben nieuwe gewoontes en verwachtingen doen ontstaan tegenover het toerisme. Mensen gaan meer frequent maar minder lang op reis: de consumenten aarzelen niet om te zoeken naar meer gerichte themavakanties, het ontdekken van een bepaalde regio, het beleven van lifestyle events en avontuur, …

Deze evolutie opent nieuwe belangrijke perspectieven voor de diverse actoren in de sector , meer bepaald de vakantieresidenties die zich als eerste hebben kunnen aanpassen aan de wijzigende marktomstandigheden. Kortom, de vakantieresidenties verwelkomen jaarlijks 17 miljoen klanten ( waarvan 27% buitenlanders), voor een totale omzet van bijna 3,3 miljard euro in 2014.