Een investering in vastgoed die iedere maand geld opbrengt

Een investering in vastgoed die iedere maand geld opbrengt

Een gegarandeerd maandelijks inkomen. Het Franse investeringsconcept, een gemeubeld appartement of hotelkamer verwerven in volle eigendom gekoppeld aan een langdurige huurovereenkomst (LMNP – Location meublée non professionelle), garandeert u een driemaandelijks of maandelijks huurinkomen tussen 4 en 5%, zonder bijkomende of onverwachte uitgaven of enige andere kosten die normaal met het bezit van onroerende goederen verband houden, behalve de onroerende voorheffing (la taxe foncière).

Investeerders zijn de voorbije decennia vooral verleid geworden door fiscaalvriendelijke, kapitaliserende financiële producten ( cfr. Tak 21 – tak 23 levensverzekeringen in België -Kapitaliserende Sicav’s – beleggingsfondsen ). Zij hoopten een kapitaal op te bouwen om er nadien maximaal van te genieten door periodieke opnames. Velen zijn vandaag echter bedrogen uitgekomen en zien niet de lang verwachte en voorspelde bedragen op hun bankrekening of levensverzekering staan waardoor ze niet zorgeloos tot het einde van hun dagen inkomsten kunnen opnemen.

Vele gezinnen en vooral gepensioneerden kennen vandaag een grote behoefte aan een supplementair periodiek inkomen.

Het Frans ‘recreatief’ investeringsvastgoed, aangekocht in volle eigendom, gekoppeld aan een huurovereenkomst, maakt het mogelijk dat elke investeerder maandelijks of driemaandelijks naargelang het gekozen programma/investeringsproject, zijn contractueel overeengekomen huurinkomsten ontvangt.

De prestigieuze professionele uitbaters van de diverse vakantievastgoedprojecten, keren deze huren onmiddellijk uit aan de investeerder. Binnen de groep van Cerenicimo, zorgt PROPERTIMO waarmee elke eigenaar een dienstverleningsovereenkomst heeft afgesloten, voor een permanente controle. Dus geen zorgen omtrent dubieuze huurders!

Daarenboven zijn deze huurovereenkomsten voor een lange periode afgesloten, nl. 9 tot 12jaar, naargelang het project. Er is dus duidelijk sprake van stabiliteit omtrent de inkomsten voor de eigenaar. Elk huurcontract voorziet in een driejaarlijkse indexatie.

Meer weten over deze interessante manier om te investeren in vastgoed met vaste opbrengst?

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs of bezoek een van onze partner vastgoedmakelaars in uw regio voor een eerste kennismaking.Neem hier contact op

WERK VANAF NU AAN UW FINANCIELE ONAFHANKELIJKHEID EN BOUW UW PASSIEF INKOMEN OP IN VASTGOED.